Skip to main content

Topic outline

 • උපදෙස් කියවන්න

  පලමු පත්‍රය හා දෙවන පත්‍රය

  • පලමු පත්‍රය පිළිතුරු සපයා අවසන් කර  Submit කර පසු පමණයි දෙවන පත්‍රය ලිවීමට ඔබට අවස්ථාව හිමිවන්නේ.

  • පලමු පත්‍රය හා දෙවන පත්‍රයේ ඇති බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු මෙම වෙබ් අඩවියේ සළකුණු කළ යුතුයි.

  • පිළිතුරු ලිවිය යුතු ප්‍රශ්න පිළිතුරු ලිවීමට ඔබ සකස් කරගත් පත්‍ර මත පිළිතුරු ලිවිය යුතුය.

  • රජයේ විභාග වල සපයන පිළිතුරු ලියන  ආකෘති පත්‍ර අනුරුවට සමාන ආකාරයෙන් ඔබේ පිළිතුරු ලියන පත්‍රය සකසා ගන්න.සෑම පත්‍රයකම ඉහලින් ඔබේ Index Number හා Course No  සටහන් කිරිම අනිවර්ය වේ.  Upload

  • පිළිතුරු පත්‍රය Camara Scanner App එකක් මගින් scan කර ගන්න.

  • Youtube එකේ Camara Scanner App ගැන විස්තර ඇත

  • scan කර ගත් පිළිතුරු පත්‍රය  upload කිරිමට පහළ තිබෙන upload click කරන්න

  • Add submission  Click කරන්න

  • ඔබ පිළිතුරු ලියා scan කරගත් PDF file එක තොරා upload කරන්න

  • Save changes Click කරන්න